ד"ר ענת גביש

רופאת שיניים, DMD

Diplomate of the American Board of Orofatial Pain

Diplomate of the American Board of Orofatial Pain
נחירות

נחירות ודום נשימה בשינה, טיפול בכאבי פנים 

פרסומים מדעיים

רופא השיניים ברפואת שינה-התקן דנטאלי לטיפול בדום נשימה בשינה. ד"ר ענת גביש. 
Israel sleep medicine, 2010 dec 2:34-40

שחיקת שיניים ותוצאותיה ההרסניות. ד"ר ענת גביש
Dental, 2009 July 7:38-41 

סדים סגריים לטיפול בכאב והפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה וברוקסיזם. ד"ר ענת גביש
נקודת מגע, גליון 15, מרס 2006, עמ' 86-74.

הגבלה קשה בפתיחת הפה. ש. רייטר,א. וינוקור, ע. גביש, א. אלי
רפואת הפה והשיניים, חשון תשס"ה, כרך כ"א, גיליון 4, עמ' 36-46.

האמנם קיימות הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה? א. וינוקור, א. אמודי-פרלמן, ת. פינקלשטיין, י.שרעבי-ונטורה, ע. גביש
רפואת הפה והשיניים, שבט תשס"ג, כרך ב, גיליון 1, עמ' 62-68.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה-חלק ג: טיפול בפאראפונקציות יומיות וליליות. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, ניסן תשנ"ח, כרך ט"ו, גיליון 2, עמ' 61-69.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה - חלק ב: אטיולוגיה והקשר לשינה. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, תשרי תשנ"ח, כרך י"ד, גיליון 4, עמ' 36-43.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה - חלק א: שכיכות, אבחון ונזקים למערכת. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, תמוז תשנ"ז, כרך י"ד, גיליון 3, עמ' 34-40.
 
Levartovsky S, Gavish A, Nagar Y, Sarphati L, Levartovsky D, Winocur E
The association between dental status and temporomandibular osseous changes: a morphological study on Roman-Byzantine skeletons. J Oral Rehabil. 2012 Dec;39(12):888-95


Brosh T, Zary R, Pilo R, Gavish A.
Influence of periodontal ligament simulation and splints on strains developing at the cervical area of a tooth crown. Eur J Oral Sci. 2012 Oct;120(5):466-71


Ashkenazi M, Taubman L, Gavish A.
Age-associated changes of the mandibular foramen position in anteroposterior dimension and of the mandibular angle in dry human mandibles. Anat Rec (Hoboken). 2011 Aug;294(8):1319-25


Sutherland K, Vanderveken OM, Tsuda H, Marklund M, Gagnadoux F, Kushida CA, Cistulli PA. Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med. 2014 Feb 15;10(2):215-27


T. Shochat, A. Gavish, E. Arons, N. Hadas, A. Molotsky, P. Lavie, A. Oksenberg
Validation of the BiteStrip® Screener for sleep bruxism
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and    Endodontics
2007; 104(3): 32-9.

A. Gavish, E. Winocur, T. Astandzelov-Nachmias, E. Gazit
Effect of controlled masticatory exercise on pain and muscle performance in myofascial pain patients: A pilot study.
The Journal of Craniomandibular Practice 2006; 24: 184-90.

S. Reiter, I. Eli, A. Gavish, E. Winocur
Ethnic differences in temporomandibular disorders among Jewish and Arab populations in Israel according to RDC/TMD evaluation
Journal of Orofacial Pain 2006; 20(1): 36-42.

A. Gavish, O. Tzischinsky, N. Hadas, P. Lavie, T. Shochat
Identification of bruxism in treatment seeking patients and controls
Sleep 2004; 27: A362.

A. Oksenberg, E. Arons, A. Gavish, N. Hadas, P. Lavie, T. Shochat
Bilateral comparisons of one-line signals of a disposable electronic bruxism device and masseter EMG bruxism events
Sleep 2004; 27: A358.

T. Shochat, A. Gavish, N. Hadas, A. Molotsky, P. Lavie
Detection of sleep bruxism (SB) in home studies using the BiteStrip®
Sleep 2003; 26: A398.

E. Winocur, A. Gavish, M. Voicobich, A. Emodi-Perlman, I. Eli
Effects of drugs on bruxism: A critical review
Journal of Orofacial Pain 2003; 17: 99-111.

A. Gavish, E. Winocur, Y. Sharabi-Ventura, M. Halachmi, E. Gazit
The effect of stabilization splint therapy on pain during chewing in patients suffering from myofascial pain
Journal of Oral Rehabilitation 2002; 29: 1181-6.

E. Winocur, A. Gavish, A. Perlman-Emodi, M. Halachmi, I. Eli
Hypno-relaxation as treatment for myofascial pain disorder: A comparative study
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 2002; 93(4): 429-34.

A. Gavish, E. Winocur, S. Menashe, M. Halachmi, I. Eli, E. Gazit
Experimental chewing in myofascial pain patients Journal of Orofacial
2002; 16(1): 22-8.

A. Gavish, A. Vardimon, H. Rachima, M. Bloom, E. Gazit
Cephalometric and polysomnographic analyses of functional magnetic system therapy in patients with obstructive sleep apnea
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
2001; 120(2): 169-77.

M. Halachmi, A. Gavish, E. Gazit, E. Winocur, T. Brosh
Splints and stress transmission to teeth: An in vitro experiment
Journal of Dentistry 2000; 28(7): 475-80.

E. Winocur, A. Gavish, M. Halachmi, I. Eli, E. Gazit
Topical application of Capsaicin for the treatment of arthralgia of the temporo-mandibular joint - A double blind study
Journal of Orofacial Pain 2000; 14: 31-6.

A. Gavish, M. Halachmi, E. Winocur, E. Gazit
Oral habits and their association with signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescent girls
Journal of Oral Rehabilitation 2000; 27: 22-32.

M. Gross, A. Gavish, S. Calderon, E. Gazit
Coronoid process as a cause of mandibular hypomobility
Journal of Oral Rehabilitation 1997; 24: 782-7.

I. Amir, H. Hermesh, A. Gavish
Bruxism secondary to antipsychotic drug exposure: A positive response to propranolol
Journal of Clinical Neuropharmacology 1996; 20: 86-9.