נחירות ודום נשימה בשינה

Snoring & obstructive sleep apnea - OSA

כאבי פנים והפרעות במפרקי הלסת

Orofacial pain & Temporomandibulat Disorders - TMD

חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית בנושאי כאבי פנים ולסתות והפרעות בתיפקודי שרירי הלעיסה ומפרקי הלסת ניתנת לכל המעונין.
חוות הדעת הרפואית ניתנת לאחר בדיקה והערכה מעמיקה לגבי התימוכין לתביעה או להגנה. 
תהליך קבלת חוות הדעת הרפואית:

בדיקה והערכה ראשונית

בפגישה זו נערכת הכרה עם הבעיה והתלונה שבעטיה הוגשה התביעה, איסוף כל המסמכים הנלווים, ומבוצעת בדיקה קלינית מקיפה. במידה ויהיה צורך יתבקש המטופל/ת לפנות לבצוע תצלומי רנטגן עדכניים ו/או בדיקות עזר נוספות.
בנוסף, יתכן ובהתאם לנסיבות,תתבקש חוות דעת של מומחה/ים נוספים בתחומי הרפואה ורפואת השיניים השונים. 
בסיכום הפגישה יוחלט באם יש מקום לתביעה/הגנה.

חוות הדעת הרפואית

חוות הדעת הינה מסמך המוגש לבית המשפט והמחייב את המומחה ואת בעל הדין. במסמך חוות הדעת מועלות הסוגיות שבמחלוקת, הממצאים בבדיקה הרפואית, ונערך דיון ומסקנות, המלוות בכל ההסברים והנימוקים והתמוכים המדעיים הדרושים למען ביסוסן.

 

הופעה בדיון בבית המשפט 

יש מקרים בהם מתבקש כותב חוות הדעת להופיע לדיון הרפואי ולספק מידע ותימוכין נוספים. 

 

דילוג לתוכן