נחירות ודום נשימה בשינה

Snoring & obstructive sleep apnea - OSA

כאבי פנים והפרעות במפרקי הלסת

Orofacial pain & Temporomandibulat Disorders - TMD

הפרעות תיפקודיות במערכת הלעיסה
Temporomandibular Disorders

הפרעות תיפקודיות במערכת הלעיסה (Temporomandibular Disorders TMD) מוגדרות כמגוון בעיות קליניות ותפקודיות, הכוללות את מפרקי הלסת (TMJ- Temporomandibular Joint), את שרירי הלעיסה, ואת הרקמות הקשורות בהן. הפרעות אלו מתבטאות בסימנים וסימפטומים הכוללים כאב פנים, רעשים במפרקי הלסת במהלך תנועת המפרק והגבלות לתנועת המפרקים במהלך פתיחת הפה או תנועות גבוליות אחרות. TMD מהוות חלק מהאבחנה המבדלת של כאב פנים, כאשר אופי הכאב במצבים אלו הינו כשל כאב הנובע מפגיעה בשריר-שלד (Musculoskeletal Pain ) דוגמת כאבי גב: כאב לוחץ, מתמשך ומתגבר באופן בולט בעת תנועה או עומס על המערכת הפגועה (פתיחת פה , לעיסה, דיבור וכו).

הגורמים ל TMD

עד היום לא זוהה הגורם האחראי להתפתחות הפרעות אלו. הגישה הנוכחית גורסת כי הרקע הינו מולטיפקטוריאלי, כלומר מספר גורמי סיכון נוכחים בו זמנית ומובילים להתפתחות ההפרעות.

גורמי הסיכון כוללים:
חבלה לפנים או לצוואר – דוגמת מכת אגרוף, נפילה ישירה על הפנים, תאונה מסוג צליפת שוט (Whiplash);
פתיחה ממושכת של הפה תוך הפעלת לחץ על הלסת – במהלך ניתוח לסת, כתוצאה מהכנסת דרכי אויר בניתוח בהרדמה כללית (intubation), טיפול שיניים ממושך באופן קיצוני;
הרגלים המעמיסים על מערכת הלעיסה (Parafunction) – דוגמת לעיסת מסטיק אינטנסיבית, כסיסת ציפורניים, נשיכה של חפצים, הידוק שיניים, נגינה בכלי נשיפה;
הפרעות סגר- חוסר התאמה בין השיניים בסגירה;
גורמים פסיכולוגיים :מתח, חרדה ודיכאון;
מצבים חולניים כללים – דלקות מפרקים, מחלות הכוללות הפרעות תנועה דוגמת פרקינסון;
גורמים שבמבנה המפרק דוגמת גמישות יתר.

שכיחות: תלונות על קליקים, כאב מידי פעם, או הגבלה חולפת בפתיחת הפה שכיחות למדי ומגיעות לשיעור של עד 50%. 1-5% מהאוכלוסייה מתלוננים על הפרעות ברמה כזו הפוגעות בתיפקוד ובאיכות החיים ודורשות טיפול של מומחה בתחום.

הפרעות תיפקודיות במערכת הלעיסה נחלקות ל-3 קבוצות:

קבוצה I: הפרעות בשרירים – Myofascial Pain
מתאפיינות בכאב פנים חד או דו צדדי באזור האוזן, קדמית לאוזן, זווית הלסת ובלסתות מקרין לעיתים לראש, צוואר עורף ועין. הכאב מתגבר במהלך הלעיסה ו/או פתיחת הפה. הכאב ממושך בינוני בעוצמתו בעל אופי לוחץ ומעיק. לעיתים קיימת גם הגבלה בטווח פתיחת הפה (טווח פתיחה מקסימלית תקין 40-50 ממ.)
גם הפרעות שמקורן בשרירי הצוואר יכולות להתבטא ככאב באזור הפנים, וזאת בשל הקשר האנטומי, ביומכני ותיפקודי הקיים בין שתי מערכות אלו. 
בבדיקה ניתן למצוא במישוש השרירים אזורים או גבשושיות – נקודות הדק (Trigger Points), אשר לחץ בכוח מבוקר עליהן מעורר כאב.

קבוצה II: הפרעות ברקמות הרכות של המפרק: Disc Derangement Disorders
הפרעות אלו מתבטאות בעיקר ברעשים במפרק (קליקים , קנאקים) ובהגבלה בפתיחת הפה. מרכיב הכאב הינו משני.

מפרק תקין: מפרק הלסת שונה מרוב מפרקי הגוף בכך שבנוי מ-3 מרכיבים: השקע המפרקי (Glenoid Fossa) הנמצא בעצמות הגולגולת , ראש המפרק (Condyle)- חלק של עצם הלסת התחתונה ובינהם דיסק (מניסקוס) הבנוי מרקמת חיבור, האחוז ברצועות למרכיבי המפרק השונים. במהלך התנועות המבוצעות במפרק נשמרים יחסים מרחביים מסוימים בין 3 המרכיבים כך שהדיסק נמצא תמיד בין שני החלקים הגרמיים (השקע וראש המפרק).

הפרעות במערכת הלעיסה

הפרעות ברקמות הרכות של המפרק (הדיסק): במצבים אלו יש שינוי מקום של הדיסק. הדיסק "בורח" קדימה בד"כ . במהלך פתיחת הפה הדיסק חוזר למקומו הנכון תוך כדי השמעת רעש קצר- קליק, ובסוף הסגירה שוב "בורח" קדימה. תופעה זו נקראת גם Disc displacement with reduction לעיתים קיים קושי רגעי בחזרת הדיסק למקומו – דבר שיתבטא בתחושה של "תפיסה" וקושי רגעי לפתוח את הפה – Disc Displacement with Reduction with Intermittent Locking

במצבים מתקדמים יותר הדיסק לא חוזר למקומו ונשאר קדמית לראש המפרק במהלך כל פתיחת הפה, ובכך מפריע למעשה לתנועה המלאה של ראש המפרק 
Disc displacement without reduction, עובדה שמתבטאת בהגבלה בתנועת המפרק בצד הפגוע וגורמת לפתיחת פה מוגבלת ולא סימטרית

קבוצה :III דלקת ניוונית של המפרק
Osteoartheritis , Osteoarthrosis ,Artheralgia הפרעות אלו מתבטאות בנוסף לכאב גם בהפרעות תנועה קשות של מפרקי הלסת.
במצבים אלו קיימים תהליכים דלקתיים במפרק המערבים את הרקמות הרכות (דיסק ורצועות)
והרקמות הקשות (שקע המפרק וראש המפרק) והגורמים לשחיקה ולהרס של משטחי המפרק.
המפרק מאבד את יכולת התנועה החלקה והמלאה שלו, דבר שיתבטא בהגבלה בתנועה והופעת רעש חריקה (Crepitaton).

להפרעות תיפקודיות במערכת הלעיסה Temporomandibular Disorders – TMD מתלווה לעיתים קרובות גם מרכיב פסיכולוגי-נפשי בדרגות שונות המתבטא בתופעות של דיכאון ו /או סומטיזציה (תלונה גופנית הנובעת מהמצב נפשי ללא פגיעה גופנית) בדומה לקורה במצבי מחלה וכאב ממושכים (כרוניים).

דילוג לתוכן