נחירות ודום נשימה בשינה

Snoring & obstructive sleep apnea - OSA

כאבי פנים והפרעות במפרקי הלסת

Orofacial pain & Temporomandibulat Disorders - TMD

פרסומים מדעיים

רופא השיניים ברפואת שינה-התקן דנטאלי לטיפול בדום נשימה בשינה. ד"ר ענת גביש. 
Israel sleep medicine, 2010 dec 2:34-40

שחיקת שיניים ותוצאותיה ההרסניות. ד"ר ענת גביש
Dental, 2009 July 7:38-41 

סדים סגריים לטיפול בכאב והפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה וברוקסיזם. ד"ר ענת גביש
נקודת מגע, גליון 15, מרס 2006, עמ' 86-74.

הגבלה קשה בפתיחת הפה. ש. רייטר,א. וינוקור, ע. גביש, א. אלי
רפואת הפה והשיניים, חשון תשס"ה, כרך כ"א, גיליון 4, עמ' 36-46.

האמנם קיימות הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה? א. וינוקור, א. אמודי-פרלמן, ת. פינקלשטיין, י.שרעבי-ונטורה, ע. גביש
רפואת הפה והשיניים, שבט תשס"ג, כרך ב, גיליון 1, עמ' 62-68.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה-חלק ג: טיפול בפאראפונקציות יומיות וליליות. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, ניסן תשנ"ח, כרך ט"ו, גיליון 2, עמ' 61-69.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה – חלק ב: אטיולוגיה והקשר לשינה. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, תשרי תשנ"ח, כרך י"ד, גיליון 4, עמ' 36-43.

פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה – חלק א: שכיכות, אבחון ונזקים למערכת. א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
רפואת הפה והשיניים, תמוז תשנ"ז, כרך י"ד, גיליון 3, עמ' 34-40.

Levartovsky S, Gavish A, Nagar Y, Sarphati L, Levartovsky D, Winocur E
The association between dental status and temporomandibular osseous changes: a morphological study on Roman-Byzantine skeletons. J Oral Rehabil. 2012 Dec;39(12):888-95

Brosh T, Zary R, Pilo R, Gavish A.
Influence of periodontal ligament simulation and splints on strains developing at the cervical area of a tooth crown.
 Eur J Oral Sci. 2012 Oct;120(5):466-71

Ashkenazi M, Taubman L, Gavish A.
Age-associated changes of the mandibular foramen position in anteroposterior dimension and of the mandibular angle in dry human mandibles. Anat Rec (Hoboken). 2011 Aug;294(8):1319-25

Sutherland K, Vanderveken OM, Tsuda H, Marklund M, Gagnadoux F, Kushida CA, Cistulli PA
Oralappliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. J Clin Sleep Med. 2014 Feb 15;10(2):215-27

T. Shochat, A. Gavish, E. Arons, N. Hadas, A. Molotsky, P. Lavie, A. Oksenberg
Validation of the BiteStrip® Screener for sleep bruxism
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 007; 104(3): 32-9.

A. Gavish, E. Winocur, T. Astandzelov-Nachmias, E. Gazit
Effect of controlled masticatory exercise on pain and muscle performance in myofascial pain patients: A pilot study.
The Journal of Craniomandibular Practice 2006; 24: 184-90.

S. Reiter, I. Eli, A. Gavish, E. Winocur
Ethnic differences in temporomandibular disorders among Jewish and Arab populations in Israel according to RDC/TMD evaluation
Journal of Orofacial Pain 2006; 20(1): 36-42.

A. Gavish, O. Tzischinsky, N. Hadas, P. Lavie, T. Shochat
Identification of bruxism in treatment seeking patients and controls Sleep 2004; 27: A362.

A. Oksenberg, E. Arons, A. Gavish, N. Hadas, P. Lavie, T. Shochat
Bilateral comparisons of one-line signals of a disposable electronic bruxism device and masseter EMG
bruxism events Sleep 2004; 27: A358.

T. Shochat, A. Gavish, N. Hadas, A. Molotsky, P. Lavie
Detection of sleep bruxism (SB) in home studies using the BiteStrip® Sleep 2003; 26: A398.

E. Winocur, A. Gavish, M. Voicobich, A. Emodi-Perlman, I. Eli
Effects of drugs on bruxism: A critical review
Journal of Orofacial Pain 2003; 17: 99-111.

A. Gavish, E. Winocur, Y. Sharabi-Ventura, M. Halachmi, E. Gazit
The effect of stabilization splint therapy on pain during chewing in patients suffering from myofascial pain
Journal of Oral Rehabilitation 2002; 29: 1181-6.

E. Winocur, A. Gavish, A. Perlman-Emodi, M. Halachmi, I. Eli
Hypno-relaxation as treatment for myofascial pain disorder: A comparative study
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 2002; 93(4): 429-34.

A. Gavish, E. Winocur, S. Menashe, M. Halachmi, I. Eli, E. Gazit
Experimental chewing in myofascial pain patients Journal of Orofacial
2002; 16(1): 22-8.

A. Gavish, A. Vardimon, H. Rachima, M. Bloom, E. Gazit
Cephalometric and polysomnographic analyses of functional magnetic system therapy in patients with obstructive sleep apnea
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2001; 120(2): 169-77.

M. Halachmi, A. Gavish, E. Gazit, E. Winocur, T. Brosh
Splints and stress transmission to teeth: An in vitro experiment
Journal of Dentistry 2000; 28(7): 475-80.

E. Winocur, A. Gavish, M. Halachmi, I. Eli, E. Gazit
Topical application of Capsaicin for the treatment of arthralgia of the temporo-mandibular joint – A double blind study
Journal of Orofacial Pain 2000; 14: 31-6.

A. Gavish, M. Halachmi, E. Winocur, E. Gazit
Oral habits and their association with signs and symptoms of temporomandibular disorders in adolescent girls
Journal of Oral Rehabilitation 2000; 27: 22-32.

M. Gross, A. Gavish, S. Calderon, E. Gazit
Coronoid process as a cause of mandibular hypomobility
Journal of Oral Rehabilitation 1997; 24: 782-7.

I. Amir, H. Hermesh, A. Gavish
Bruxism secondary to antipsychotic drug exposure: A positive response to propranolol
Journal of Clinical Neuropharmacology 1996; 20: 86-9

דילוג לתוכן